Itinerari Formatiu: Pensem en lila: economia social i solidària, cooperativisme i economia feminista


Activitats en aquesta formació:

1a sessió: Introducció a l'economia social i solidària i el cooperativisme

Data: 23 de març de 2023

Horari: de 9:15 a 12:15

Lloc: Casal Cultural

Descripció:

Objectius: 

 • Donar a conèixer l’ESS i el cooperativisme com a alternativa al model capitalista

 • Descobrir els diferents tipus de cooperatives i exemples de bones pràctiques 

 • Despertar inquietuds d’emprenedoria col·lectiva i social 

 • Transmetre els valors implícits del cooperativisme com a base del treball en equip

Continguts:  

 • Què s’entén per economia?  La vida i la economia de les persones

 • Què és la ESS? Trets principals, paradigma de l’ESS respecte el capitalisme 

 • Identificació dels principals agents ESS del territori 

 • Recursos de l’ESS a l’abast de les persones 

 • L’emprenedoria social i col·lectiva és una opció a tenir en compte 

 • El cooperativisme, model transversal : orígens, principis i valors 

 • Les cooperatives, les empreses de caràcter social i solidari 

Formadora: Berta Puig, tècnica de l’Ateneu Cooperatiu del VOr

2a sessió: Introducció a l'economia feminista

Data: 24 de març de 2023

Horari: de 9:15 a 12:15

Lloc: Casal Cultural

Descripció:

Objectius

 • Introduir la perspectiva feminista a la comprensió de l’economia i al funcionament de   les organitzacions

 • Visibilitzar la desigual distribució de les tasques de cura en la nostra societat i en els equips de treball per raons de gènere, classe i origen ètnic

 • Donar valor als coneixements i habilitats que tenen les dones, donada la seva major responsabilitat social en la reproducció de la vida

Continguts

 • Distribució desigual de les tasques de cura i la necessitat de la corresponsabilitat

 • Feminització de les cures i de la pobresa

 • Revalorització de les tasques de cures

 • Les cures en les organitzacions i equips de treball


Formadora: Anna Sánchez, tècnica de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

3a sessió: Taula d’experiències de dones que treballen en iniciatives de l’ESS de l’àmbit social

Data: 27 de març de 2023

Horari: de 9:15 a 12:15

Lloc: Casal Cultural

Descripció:

Objectius:

 • Donar a conèixer cooperatives o iniciatives de l’ESS de l’àmbit social i de les cures liderades per dones 

 • Compartir inquietuds, reptes i mecanismes per introduir una mirada i unes pràctiques feministes en l’àmbit social i de les cures

 • Visibilitzar les iniciatives locals mitjançant la recerca activa i participativa


Comtinguts:


 • Taula rodona d’experiències de dones que treballen en iniciatives de l’ESS de l’àmbit social

  • La Mirada SCCL
  • Doble Via SCCL
  • SomDAT


 • Avaluació de l’itinerari formatiu amb les participants