A l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental disposem d’una oferta formativa especialitzada en economia social i cooperativa per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’ESS, com per a aquelles persones o col·lectius que estan pensant en constituir o consolidar el seu propi projecte econòmic.

Oferta formativa

Itinerari Formatiu: Pensem en lila: economia social i solidària, cooperativisme i economia feminista

Inici de les sessions: 23 de març de 2023


Horaris: 9.15h a 12.15h


L’economia social i solidària (ESS) està formada per iniciatives que busquen garantir les necessitats de les persones que hi treballen, al mateix temps que miren de tenir un impacte positiu per a l’entorn on treballen. En aquest sentit, la perspectiva feminista és una de les característiques que les iniciatives de l’ESS haurien d’aplicar en el seu funcionament. 

En aquest itinerari formatiu, farem una introducció a les pràctiques i els valors de l’economia social i solidària; entendrem què vol dir mirar l’economia des d’una mirada feminista; i cineixerem exemples concrets de com aplicar aquesta mirada en el funcionament de les iniciatives de l’ESS. 

Programa: 

Sessió 1 (dijous 23/03) -  Introducció a l’ESS i el cooperativisme

Sessió 2 (divendres 24/03) -  Introducció a l’economia feminista i la perspectiva feminista dins de l’ESS

Sessió 3 (dilluns 27-03) – Taula d’experiències de dones que treballen en iniciatives de l’ESS de l’àmbit social


Metodologia: La formació consta de l’exposició teòrica combinada amb la pràctica, l’explicació de casos reals, la resolució de dubtes i dinàmiques de treball, en les quals la participació de les inscrites serà clau per al desenvolupament de cada sessió.


Inscripcions: Les persones interessades s’han d'inscriure a cadascuna de les sessions per separat. Es recomana fer l’itinerari sencer.


Formadores: Berta Puig i Anna Sánchez, tècniques de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental


Formació Entorns Digitals per la gestió de les organitzacions

Inici de les sessions: 19 de abril de 2023


Horaris: 16 a 18h


Formació modular de dues sessions, en format virutal,  en la que es dotarà a les participants d'eines i recursos digitals que facilitin la gestió interna i la organització de l'entitat a la qual estiguin vinculades.


Metodologia

Cada sessió consta d'una exposició teòrica combinada amb la pràctica, l'explicació de les diferents eines digitals i els exemples reals per treballar en equip. Es destina un espai de temps per atendre la resolució de dubtes.  

En cas de necessitat, es pot comptar amb el servei d’acompanyament individualitzat a  cadascun dels projectes/entitats participants. 

 

Destinatàries:  


Persones emprenedores, personal d'organitzacions, cooperatives i entitats de l’ESS interessades en millorar en la seva gestió interna mitjançant eines digitals

 

Formació Conjunta XAC Segell Aquí Assessorem l'ESS

Inici de les sessions: 26 de abril de 2023


Horaris: 15 a 18h


ITINERARI FORMATIU PER A GESTORIES I ASSESSORIES

Anualment, oferim una formació tècnica, gratuïta i online sobre l’Economia Social, Solidària i la fórmula cooperativa per a professionals de les gestories i assessories.

A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.

Consta de 5 sessions amb un total de 14 hores formatives

Criteris d’atorgament del Segell:

  •  Assistència al 100% de les formacions de l’itinerari

  • Compromís en la difusió dels valors de l’ESS i informació sobre l’Ateneu Cooperatiu

  • Compromís a derivar casos de cooperatives a l’Ateneu Cooperatiu

  • Compromís d’assistència a 1 reunió anual de seguiment amb l’Ateneu (on es definirà temàtica de la càpsula formativa de renovació del Segell)


ENGUANY OFERIM ÚNICAMENT LA SESSIÓ DE RENOVACIÓ (veure apartat corresponent)

Les interessades en fer l'itinerari complet podeu escriure a info@ateneucoopvor.org per demanar més informació.

Renovació del segell per a gestories "Aquí assessorem l'ESS!"

Inici de les sessions: 6 de juny de 2023


Horaris: 15 a 17h


Per a les gestories que han realitzat l'itinerari formatiu  "Aquí assessorem l'Economia Social" en anteriors edicions

Cada any oferim la possibilitat de poder renovar el segell “ Aquí Assessorem l’Economia Social”  amb una formació gratuïta, una sessió especialitzada i enfocada a la formació de nous treballadors de la mateixa gestoria o a l'aprofundiment en temes més concrets com la transformació, la liquidació d'entitats de l'ESS, les licitacions o procediments de resolució de conflictes entre d'altres.


Criteris de renovació del Segell:

  • Realització d’un mínim d’1 càpsula formativa anual específica.

  • Tenir l'opció a ser entitat col·laboradora de l’Ateneu.