Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Sessió Justificació ACOL

Descripció

Aquesta sessió va dirigida a totes les cooperatives i entitats de l'ESS del Vallès Oriental, entitats amb persones migrades i que treballin l'eix antirracista.


Inici de les sessions

3 de octubre de 2023

Horaris

10-13h

Trobada d'entitats de cultura cooperativa i comunitària

Descripció

CULTURA COOPERATIVA I COMUNITÀRIA: Trobada d'entitats de la cultura cooperativa i comunitària del Vallès Oriental.


L'acte tindrà dues parts
  1. Una primera part amb la presentació d'experiències d'enxarxament de cultura cooperativa i comunitària. Amb la participació de:
  • Laia Alsina, sòcia de treball de Neu al carrer, que parlarà de GEMEC
  • Eloi Aymerich, soci de treball de Clack, que parlarà de Cultura Coop
  1. Espai per conèixer-nos i explorar formes d'intercooperar entre projectes

Destinataris: Entitats del món de la cultura cooperativa i comunitària del Vallès Oriental.
Horaris i lloc
  • 17h a 19h: Trobada d'entitats a la terrassa de La Fresca de Cardedeu
  • 19h: Actuació musical a càrrec de Nini a la plaça Francesc Macià de Cardedeu, amb servei de barra a càrrec de La Fresca
  •  18.30h a 20.30: Portes obertes a La Fresca, cooperativa de consum

Inici de les sessions

6 de octubre de 2023

Horaris

17h a 19h

Sessió Justificació Singulars

Descripció

Aquesta sessió va dirigida a totes les coperatives i entitats de l'ESS del Vallès Oriental que se'ls hi hagi atorgat la subvenció "Singulars", durant l'any 2023.

Inici de les sessions

10 de octubre de 2023

Horaris

12-14h

Itinerari Formatiu Planificació Estratègica

Descripció

Itinerari d’acompanyament en el que a partir d’unes sessions teòric pràctiques per entendre els processos del Marc Estratègic acompanyar a la definició i creació del Marc Estratègic de cada entitat de forma individualitzada.

Objectius

Reflexionar sobre a on volem anar com a entitat. Entendre els diferents processos de la Planificació estratègica. Adquirir eines d’anàlisi i implementació dels plans d’accions.

Continguts

Sessió 1: EL MARC ESTRATÈGIC (3 hores)

1. Definició d’estratègia.
2. Marc o Pla Estratègic.
3. Per què s’ha de planificar?
4. Objectius dels Marcs Estratègics.
5. Missió, Valors i Visió.
6. Aplicació pràctica a la nostra entitat

Sessió 2: ANÀLISI DE LA NOSTRA ENTITAT (3 hores)
1. Diagnosi de la nostra entitat.
2. Eines pràctiques de diagnosi: DAFO, CAME, MATRIU D’EXPERIÈNCIES...
3. Diagnosi de la nostra entitat: Aplicació pràctica
4. Anàlisi d’escenaris futurs.

Sessió 3: DISSENY DEL MARC ESTRATÈGIC (3 hores)
1. Definició de Línies Estratègies.
2. Aplicació pràctica
3. El Pla d’acció anual: Definició i elements.
. Aplicació Pràctica a la nostra entitat.

Sessió 4: SESSIÓ INVIDUALITZADA (2 hores)
Sessió de treball individual amb les entitats participants per aterrar l’aplicació dels continguts treballats a les sessions grupals de forma individualitzada.

Inici de les sessions

17 de octubre de 2023

Horaris

11 a 14h