Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari Formatiu : La cooperativa, una tria que va més enllà de la forma jurídica

Descripció

La vostra associació vol fer el pas a cooperativa? Sou un grup d’emprenedores amb un projecte afí al cooperativisme?  Teniu la intenció de constituir una cooperativa?  Si la resposta a aquestes preguntes és positiva, aquesta és la vostra oportunitat!  Us oferim un itinerari formatiu de 7 sessions adreçat a persones interessades en adquirir els coneixements bàsics per a la creació i gestió d’una cooperativa, la fórmula jurídica que millor pot recollir els valors de l’Economia Social i Solidària (ESS)!


Us oferim un itinerari de 7 sessions de 14h de formació, en format virtual, a càrrec de persones expertes


La formació consta de l’exposició teòrica combinada amb la pràctica, l’explicació de casos reals, la resolució de dubtes i dinàmiques de treball, en les quals la participació de les inscrites serà clau per al desenvolupament de cada sessió. La formació es complementa amb sessions d’acompanyament individualitzades a  cadascun dels projectes/entitats participants.


Destinatàries: 

Entitats, emprenedores, associacions, gestores  i persones interessades en emprendre de forma col·lectiva i creant un impacte social i ambiental positiu, motivades en crear una cooperativa com a model econòmic. 


ÉS ALTAMENT  RECOMANABLE  LA INSCRIPCIÓ I ASSISTÈNCIA A LES 7  SESSIONS

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Introducció a l’ESS i el cooperativisme

Més informació

Sessió conclosa

8 de juny de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Objectius: 


 • Apropar els principis bàsics de l’ESS i el cooperativisme com a model d’emprenedoria 

 • Conèixer com planificar i dur a terme la creació d’una cooperativa

 • Aprofundir en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives

 • Entendre els funcionament de les vinculacions societàries i el règims laborals aplicables

 • Capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització 

 • Entendre la comunicació com un eix transversal al nostre projecte. Assumir les bases més teòriques per poder posar en pràctica una comunicació dirigida.

 • Compartir eines per incorporar la perspectiva feminista i els espais de cures en la organització de la cooperativa


Continguts: 


 • Introducció al cooperativisme en el marc de l’ESS

 • Emprenedoria col·lectiva, activitats i sectors proclius 

 • Les cooperatives a Catalunya i al Vallès Oriental 


A càrrec de la Berta Puig, tècnica de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental 

Sessió 1

Dimensió social i laboral de les cooperatives

Més informació

Sessió conclosa

13 de juny de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Objectius: 


 • Apropar els principis bàsics de l’ESS i el cooperativisme com a model d’emprenedoria 

 • Conèixer com planificar i dur a terme la creació d’una cooperativa

 • Aprofundir en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives

 • Entendre els funcionament de les vinculacions societàries i el règims laborals aplicables

 • Capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització 

 • Entendre la comunicació com un eix transversal al nostre projecte. Assumir les bases més teòriques per poder posar en pràctica una comunicació dirigida.

 • Compartir eines per incorporar la perspectiva feminista i els espais de cures en la organització de la cooperativa


Continguts: 


 • Tipologia, drets i deures i relació societària de les sòcies

 • Relació i gestió laboral de la cooperativa. Reglament de Règim Intern


A càrrec de Elena Delgado, experta i consultora de Facto Cooperativa 

Sessió 1

Dimensió jurídica de les cooperatives

Més informació

Sessió conclosa

15 de juny de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Objectius: 


 • Apropar els principis bàsics de l’ESS i el cooperativisme com a model d’emprenedoria 

 • Conèixer com planificar i dur a terme la creació d’una cooperativa

 • Aprofundir en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives

 • Entendre els funcionament de les vinculacions societàries i el règims laborals aplicables

 • Capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització 

 • Entendre la comunicació com un eix transversal al nostre projecte. Assumir les bases més teòriques per poder posar en pràctica una comunicació dirigida.

 • Compartir eines per incorporar la perspectiva feminista i els espais de cures en la organització de la cooperativa


Continguts: 

 • Com i quan constituir una cooperativa

 • Tipologies de cooperatives

 • Obligacions jurídiques i Estatuts Socials


A càrrec d’Eduard Daura, expert i consultor de Facto Cooperativa 

Sessió 1

Dimensió econòmica de les cooperatives

Més informació

Sessió conclosa

20 de juny de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Objectius: 


 • Apropar els principis bàsics de l’ESS i el cooperativisme com a model d’emprenedoria 

 • Conèixer com planificar i dur a terme la creació d’una cooperativa

 • Aprofundir en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives

 • Entendre els funcionament de les vinculacions societàries i el règims laborals aplicables

 • Capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització 

 • Entendre la comunicació com un eix transversal al nostre projecte. Assumir les bases més teòriques per poder posar en pràctica una comunicació dirigida.

 • Compartir eines per incorporar la perspectiva feminista i els espais de cures en la organització de la cooperativa


Continguts: 

 • Gestió pressupostària i comptable

 • El Pla de Viabilitat: la gestió financera i la tresoreria


A càrrec de Míriam Romera,  experta i consultora de Facto Cooperativa Sessió 1

Dimensió comercial i màrqueting de les cooperatives

Més informació

Sessió conclosa

22 de juny de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Objectius: 


 • Apropar els principis bàsics de l’ESS i el cooperativisme com a model d’emprenedoria 

 • Conèixer com planificar i dur a terme la creació d’una cooperativa

 • Aprofundir en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives

 • Entendre els funcionament de les vinculacions societàries i el règims laborals aplicables

 • Capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització 

 • Entendre la comunicació com un eix transversal al nostre projecte. Assumir les bases més teòriques per poder posar en pràctica una comunicació dirigida.

 • Compartir eines per incorporar la perspectiva feminista i els espais de cures en la organització de la cooperativa


Continguts: 

 • Proposta de valor i valor social

 • Estudi de mercat, client diana, producte i servei

 • Estratègia de màrqueting


A càrrec de Paula Bolzani,  experta i consultora de Facto Cooperativa 

Sessió 1

Dimensió de les cures

Més informació

Sessió conclosa

27 de juny de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Objectius: 


 • Apropar els principis bàsics de l’ESS i el cooperativisme com a model d’emprenedoria 

 • Conèixer com planificar i dur a terme la creació d’una cooperativa

 • Aprofundir en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives

 • Entendre els funcionament de les vinculacions societàries i el règims laborals aplicables

 • Capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització 

 • Entendre la comunicació com un eix transversal al nostre projecte. Assumir les bases més teòriques per poder posar en pràctica una comunicació dirigida.

 • Compartir eines per incorporar la perspectiva feminista i els espais de cures en la organització de la cooperativa


Continguts: 

 • Introduir la perspectiva feminista a la comprensió de l’economia i al funcionament de les cooperatives

 • Visibilitzar la desigual distribució de les tasques de cura en la nostra societat i en els equips de treball per raons de gènere, classe i origen ètnic

 • Donar valor als coneixements i habilitats que tenen les dones, donada la seva major responsabilitat social en la reproducció de la vida


A càrrec de l’Anna Sánchez, tècnica de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental Sessió 1

Dimensió comunicativa de les cooperatives

Més informació

Sessió conclosa

29 de juny de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Objectius: 


 • Apropar els principis bàsics de l’ESS i el cooperativisme com a model d’emprenedoria 

 • Conèixer com planificar i dur a terme la creació d’una cooperativa

 • Aprofundir en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives

 • Entendre els funcionament de les vinculacions societàries i el règims laborals aplicables

 • Capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització 

 • Entendre la comunicació com un eix transversal al nostre projecte. Assumir les bases més teòriques per poder posar en pràctica una comunicació dirigida.

 • Compartir eines per incorporar la perspectiva feminista i els espais de cures en la organització de la cooperativa


Continguts: 


 • Conceptes clau en comunicació: objectius del projecte, objectius comunicatius, públics, canals, missatges. Canals off i online. 

 • Eines comunicatives i de programació. 

 • Exemples de comunicació transformadora.


A càrrec de la Claudia Frontino, experta en comunciació de  l’Agencia Talaia