Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari Formatiu : Eines i recursos per a un finançament afí a l'ESS

Descripció

Us heu plantejat reactivar el finançament de la vostra organització?  Voleu conèixer quines opcions afins a l'ESS podeu tenir en compte per finançar el vostre projecte?  Si la resposta a aquestes preguntes és positiva, aquesta formació és la millor oportunitat per conèixer les eines i el recursos que són a l'abast de totes les iniciatives.

Us presentem un itinerari molt complet  i us recomanem assistir a les 3 sessions per tenir una àmplia visió i informació complementària.


    Objectius:  

·       Aprofundir en els principals instruments financers afins a l’ESS

·        Dotar-se d’eines per a detectar les necessitats i la recerca activa de finançament públic i privat

·        Conèixer tres opcions de finançament: banca ètica, finançament públic i campanyes de crowdfunding. Facilitar recursos per una bona estratègia de captació de fons públics

·        Facilitar processos per facilitar la presentació i saber identificar els aspectes clau de les convocatòries (subvencions, licitacions)

·        Planificar una campanya comercial mitjançant crowdfunding


Metodologia : La formació consta de l’exposició teòrica combinada amb la pràctica, l’exposició de casos reals, la resolució de dubtes, les dinàmiques de treball intern, en la qual la participació de les inscrites serà clau per al desenvolupament de cada sessió.  L’itinerari  es complementa amb sessions d’acompanyament individualitzades a  cadascun dels projectes/entitats participants. 


Destinatàries: projectes, entitats i iniciatives de l'ESS, emprenedores socials i persones interessades en la millora del finançament de les seves organitzacions i en aprofundir en la seva estructura financera. 

 

ES RECOMANA LA PARTICIPACIÓ A LES 3 SESSIONS PER TENIR UNA IDEA GENERAL I MIRADA CONCRETA EN CADA OPCIÓ DE FINANÇAMENT

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Finançament bancari: la banca ètica i instruments financers

Sessió conclosa

9 de març de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Objectius:

Conèixer la banca i les finances ètiques
Saber detectar les necessitats financeres de la teva organització
Aprofundir en els principals instruments financers


Continguts:

Introducció a la banca i les finances ètiques
Principals diferències entre la banca tradicional i la banca ètica
Instruments financers : definició , característiques i utilitat
Encaix de l’instrument financer més adequat a la composició de l’organització
Consells pràctics


Formadora : Judith Mora, consultora experta de Facto SCCL

Sessió 1

Finançament públic: suvbencions i licitacions

Sessió conclosa

15 de març de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Continguts:

1. Introducció al finançament públic
2. Diferència entre subvencions i licitacions
3. Com trobar i gestionar les subvencions.
 3.1 Anàlisi de les convocatòries
 3.2 Requisits i incompatibilitats
 3.3 Aspectes a tenir en compte alhora de presentar propostes
 3.4 La gestió i el rendiment de comptes
4. Licitacions: com presentar se i gestionar les?
 4.1 En què consisteixen les licitacions i quines tipologies hi ha?
 4.2 Plec de condicions administratives i tècniques
 4.3 Solvència tècnica i econòmica
 4.4 La intercooperació en contractació pública. Integració de solvència i la UTE
 4.5 Documentació administrativa, procés de presentació i sobres
 4.6 Anàlisis dels criteris de valoració: el projecte tècnic
 4.7 Què cal tenir en compte per presentar l’oferta econòmica. La baixa temerària
5. Consells pràctics

Formadora: Laura Rafecas  consultora experta de Facto SCCL

Sessió 1

Finançament de fons privat: Campanyes de crowdfunding

Sessió conclosa

22 de març de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Objectius:Aprendre com organitzar una campanya de micromecenatge

Conèixer la capacitat de generar interacció amb la comunitat i crear continguts a partir de una campanya de crowdfunding.

Dotar a les participants de coneixement i inspiració per aplicar les seves pròpies estratègies


Continguts:

 

El crowdfunding com a eina de engagement o interacció

Com dissenyar una campanya de crowdfunding?

Què cal tenir en compte alhora de fer el pla de comunicació ?


          Formadora: a càrrec de Paula Bolzani, consultora experta de Facto SCCL