Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació: Com relacionar-se amb els mitjans

Descripció

Tot i que és important que cada projecte desenvolupi els seus propis canals de comunicació, no s’ha de menystenir el paper que juguen els mitjans de comunicació en la difusió de les nostres iniciatives. És a les nostres mans que els continguts informatius que es publiquen siguin de qualitat i col·laborin a la millora del posicionament de l’economia social.

Per fer-ho possible, cal entendre com funcionen els diferents mitjans de comunicació que poden fer una cobertura periodística de la nostra activitat, i cal trobar el canal i el context ideal perquè allò que per a nosaltres és tan rellevant sigui també considerat com un fet noticiable per a la premsa.

Més enllà de la comunicació informativa, també podem valorar les opcions de difondre la nostra activitat com a anunciants. Pensem com enfocar-la i si és viable.


Els objectius d'aquesta formació són:


· Conèixer els mitjans de comunicació de l’entorn i amb quins espais o programes compten, per saber com i quan dirigir-los les nostres propostes comunicatives.

· Detectar els criteris de noticiabilitat, amb exemples diversos de mitjans comarcals, per entendre quins fets són més susceptibles de ser publicats.

· Repassar les diferents formes d’oferir la informació a la premsa (les més formals i les més informals) i aprofundir en com vendre millor la nostra activitat perquè acabi sent publicada.

· Quins elements hem de tenir en compte a l’hora de planificar una campanya publicitària. Què ens pot ajudar a abaratir costos, com delimitem quins són els suports que ens poden resultar més efectius i com avaluem l’impacte.

Selecciona les sessions on vulguis participar: