Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari Formatiu Planificació Estratègica

Descripció

Itinerari d’acompanyament en el que a partir d’unes sessions teòric pràctiques per entendre els processos del Marc Estratègic acompanyar a la definició i creació del Marc Estratègic de cada entitat de forma individualitzada.

Objectius

Reflexionar sobre a on volem anar com a entitat. Entendre els diferents processos de la Planificació estratègica. Adquirir eines d’anàlisi i implementació dels plans d’accions.

Continguts

Sessió 1: EL MARC ESTRATÈGIC (3 hores)

1. Definició d’estratègia.
2. Marc o Pla Estratègic.
3. Per què s’ha de planificar?
4. Objectius dels Marcs Estratègics.
5. Missió, Valors i Visió.
6. Aplicació pràctica a la nostra entitat

Sessió 2: ANÀLISI DE LA NOSTRA ENTITAT (3 hores)
1. Diagnosi de la nostra entitat.
2. Eines pràctiques de diagnosi: DAFO, CAME, MATRIU D’EXPERIÈNCIES...
3. Diagnosi de la nostra entitat: Aplicació pràctica
4. Anàlisi d’escenaris futurs.

Sessió 3: DISSENY DEL MARC ESTRATÈGIC (3 hores)
1. Definició de Línies Estratègies.
2. Aplicació pràctica
3. El Pla d’acció anual: Definició i elements.
. Aplicació Pràctica a la nostra entitat.

Sessió 4: SESSIÓ INVIDUALITZADA (2 hores)
Sessió de treball individual amb les entitats participants per aterrar l’aplicació dels continguts treballats a les sessions grupals de forma individualitzada.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Formació Planificació Estratègica. Sessió 1: El marc estratègic

Més informació

Sessió conclosa

17 de octubre de 2023

11:00 - 14:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Aquest és un itinerari d’acompanyament en el que, a partir de tres sessions teorico-pràctiques, s'aprofundirà en els processos que envolten la Planificació Estratègica en els projectes. S'acompanyarà en la definició i la creació del Marc Estratègic de cada entitat, de manera individualitzada. 

Els continguts de la primera sessió son els següents:

Sessió 1: EL MARC ESTRATÈGIC (3 hores)


1. Definició d’estratègia
2. Marc o Pla Estratègic
3. Per què s’ha de planificar?
4. Objectius dels Marcs Estratègics
5. Missió, Valors i Visió
6. Aplicació pràctica a la nostra entitat

El format serà online a través de la plataforma Zoom.

Sessió 1

Formació Planificació Estratègica. Sessió 2: Anàlisi de la nostra entitat

Més informació

Sessió conclosa

24 de octubre de 2023

11:00 - 14:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Itinerari d’acompanyament en el que, a partir d’unes sessions teòrico-pràctiques per entendre els processos de creació d'un Marc Estratègic, acompanyarem a la definició i creació del Marc Estratègic de cada entitat de forma individualitzada.

Objectius

  • Reflexionar sobre cap a ens volem dirigir com a entitat
  • Entendre els diferents processos de la planificació estratègica
  • Adquirir eines d’anàlisi i implementació dels plans d’accions

Continguts

Sessió 2: ANÀLISI DE LA NOSTRA ENTITAT (3 hores)

1. Diagnosi de la nostra entitat
2. Eines pràctiques de diagnosi: DAFO, CAME, MATRIU D’EXPERIÈNCIES...
3. Diagnosi de la nostra entitat: aplicació pràctica
4. Anàlisi d’escenaris futurs

Sessió 1

Formació Planificació Estratègica. Sessió 3: Disseny del marc estratègic

Més informació

Sessió conclosa

31 de octubre de 2023

11:00 - 14:00 H

Lloc

LLIÇÀ DE VALL

Descripció

Itinerari d’acompanyament en el que, a partir d’unes sessions teòrico-pràctiques per entendre els processos de creació d'un Marc Estratègic, acompanyarem a la definició i creació del Marc Estratègic de cada entitat de forma individualitzada.

Objectius

  • Reflexionar sobre cap a ens volem dirigir com a entitat
  • Entendre els diferents processos de la planificació estratègica
  • Adquirir eines d’anàlisi i implementació dels plans d’accions

Continguts

Sessió 3: DISSENY DEL MARC ESTRATÈGIC (3 hores)

  1. Definició de les línies estratègiques
  2. Aplicació pràctica
  3. El Pla d’Acció Anual: definició i elements
  4. Aplicació pràctica a la nostra entitat